9 juli 2015

Dags att påverka TEM!


 Jag satte mig ner och skrev till dem som har fått förtroendet att föra folkets talan i en demokrati som vår. Till de kvinnor och män som har mer makt än jag för att de vandrar i rätt korridorer och har rätt nätverk på Facebook och IRL. Här är mitt utkast, fritt för var och en att utgå från. Det är bara att sätta igång och skriva! Adresser till dem du vill nå är det enkelt att googla fram. Ju fler desto bättre...

"Bästa xx,

Jag kontaktar dig med anledning av de senaste vändningarna gällande Fennovoima. Vad kan du i din position göra för att påverka TEM i denna fråga? Att stoppa projektet nu är ytterst angeläget!

Kärnkraften är ekonomiskt, ekologiskt och etiskt sett en mycket tvivelaktig energiform. Den underminerar möjligheterna att utveckla lokala, förnyelsebara energiformer och därigenom behålla makten över energin i finska händer, vilket på sikt skulle gynna vår sysselsättning och ekonomi. Ägarstrukturen i Fennovoima är problematisk - kopplingarna till rysk oligarki och kärnvapenindustri är uppenbara. Att en rad privata aktörer på senare tid dragit sig ur projektet, medan kommunala energibolag fortsatt satsar skattemedel i projektet (som därtill följer Mankala-principen) är oroväckande. I allt från uranbrytning till slutförvar är kärnkraften både oetisk och riskfylld - såväl människor som miljö sätts på spel. Natursköna Hanhikivi udde har nu skövlats långt innan bolaget ens har ansökt om bygglov. Grunda Bottenviken lämpar sig knappast som kylvattenbassäng och konsekvenserna för fisket och turismen i vår region är oklara. Att kärnkraften skulle vara koldioxidneutral är också en myt - under hela sin livscykel är ett kärnkraftverk beroende av fossila bränslen.

Argumenten för att avbryta projektet i Pyhäjoki och istället satsa våra gemensamma resurser på att utveckla andra energiformer är många. På mindre än en vecka samlade Greenpeace över 36.000 underskrifter för att stoppa projektet, varav många i svenska Österbotten. Folkets röst till TEM är tydlig: det är dags att tänka om! Jag hoppas att du nu ska bidra till att föra vår talan.

Med vänlig hälsning & tack på förhand, 
Christin Furu i Jakobstad

PS. Ett lästips i energifrågan är färska Maamme energia (Into förlag, 2015) där ett tiotal namnkunniga forskare skisserar hur vårt land kan göra en energivändning och bli en mästare i Grön Ekonomi."


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar