24 juli 2015

Mejla Fortum!

Kärnkraftssoppan kokar vidare, med allt märkligare ingredienser... Skulle man inte veta bättre, så skulle man tro att det är en rötmånadshistoria vi tar del av! Det är bulvaner och Wikileaks och ryska semesterresor för ministrar och löften om att regeringar inte ska blanda sig i.

En sak som står klar är dock att statsägda Fortum (som alltså indirekt ägs av dej och mej) kommer att ha en nyckelroll i hur det blir med ägarstrukturen och därmed bygglovet för Fennovoima. En skärmdump visar bolagets strategi och värderingar:


För egen del läste jag den imorse och tyckte det var dags att sända lite feedback till bolaget. Skulle jag ha dem som elleverantörer skulle jag definitivt byta bolag i väntan på en trovärdig satsning på sol- och vindenergi och en avveckling av sina kärnkraftsintressen! Vilken i och för sig är helt osannolik, eftersom man i nuläget är delägare i kärnkraftverken i Lovisa, Olkiluoto, Oskarshamn och Forsmark. Hursomhelst, såhär skrev jag:

"Efter att ha bekantat mig med Fortums strategi och värderingar, vill jag komma med några synpunkter. Om bolagets mission är att skapa energi som gör livet bättre idag och  för framtida generationer, är det alldeles orimligt att satsa på kärnkraft! Kärnkraftverk kräver stora mängder fossil energi under hela sin uppbyggnad, verksamhet och avveckling. Kärnkraften är fullkomligt oetisk i sin koppling till kärnvapen. Brytningen och slutförvaret av uran, liksom själva verksamheten, är riskfylld.
Om Fortum, som ett statsägt bolag, på allvar vill medverka till en hållbar utveckling är det dags att satsa på andra energiformer (sol och vind) och att INTE bidra till utbyggnad av kärnkraft! Att i detta geopolitiska läge göra affärer med Gazprom eller gå med som delägare i Fennovoima skadar allvarligt förtroendet för bolaget.
Jag kommer därför att i väntan på ett klart och tydligt avståndstagande från er sida rekommendera mina vänner att avstå från Fortum som elleverantör, samt att i möjligaste mån bidra till att människor i både Finland och Sverige blir medvetna om bolagets oklara och dubbelmoraliska agerande.
med vänlig hälsning,
Christin Furu"

Så, vad kan vi göra, i väntan på följande avsnitt i såpoperan? Jo, vi kan mejla, skriva eller ringa till Fortum, men också trycka på för en kritisk granskning i politik och media. Om 51 % av finländarna är mot Fennovoimas projekt och en majoritet av finländarna är mot kärnkraft överhuvudtaget - då är det dags att tänka om. Vi kan tillsammans kräva en energiewende - nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar