4 oktober 2014

Kultur!

Jag har haft kulturbrist på sistone, så denna vecka kompenserar jag med råge. Det är helt underbart! Det är Poesi, Teater, Musik. Upplevelser som träffar rakt i maggropen. Gapskratt och ögon som tåras. Insikter om det som inte alltid går att uttrycka i ord. Närkontakt med djupare dimensioner i tillvaron. Impulser till att utvecklas som människa. Nyanser. Perspektiv. Igenkännande. Jag är helt övertygad om att en väg till hållbarheten går genom kulturens fält. Kultur ger oss upplevelser som står sig över tid, känslor och tankar som dröjer sig kvar. Kulturens ekologiska fotavtryck är dessutom i regel litet, åtminstone jämfört med turismens och konsumtionens. Det är nånting med kultur som skapar mening i livet bortom prylarna. Och jag bara älskar det!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar