11 december 2016

Lucka 11: att bry sig om

Som ni säkert märkt bloggar jag inte om varje lucka i min adventskalender för inre hållbarhet. Jag tror att det är som det ska vara! Ibland behöver jag välja andra sätt att bearbeta de ord som står på lapparna i min kalendern. Ibland kanske tyst reflektion eller ett mellanmänskligt samtal är mer verkningsfulla redskap för att utvecklas. Tidsnog ska jag ändå samla alla lapparna från alla luckorna och dela med mig av hela den här inre adventskalenderresan till er läsare...

Idag står det ATT BRY SIG OM på den lapp jag vecklar ut. Att bry sig om är för mig motsatsen, motrörelsen, motståndet till likgiltigheten, slentrianen och förnekelsen. Att bry sig om är att tro att någonting betyder någonting. Det jag bryr mig om riktar jag min energi mot, sätter jag min kraft på. På så sätt blir det också betydelsefullt vad och vem jag bryr mig om. Och hur...

Just nu bryr jag mig rätt mycket om några få immateriella saker. Jag bryr mig om min egen hälsa, jag bryr mig om min familjs välmående och jag bryr mig om gemenskapen med mina nära vänner. Jag månar om de sysslor och rutiner som skapar lugn och ro i mitt liv. Jag ägnar mig åt att skala bort det som distraherar mig. Jag tränar på att vända fokus bort från materiell välfärd och ytlig framgång. Jag tänker mycket på kvalitet kontra kvantitet, på alla områden i livet. Jag tränar på att leva helhjärtat, i samklang med min inre röst.

Parallellt med den här processen i den egna lilla livsbubblan, bryr jag mig givetvis också om de två riktigt stora frågorna: mänskligheten och den här planeten. Hur kan jag i min vardag leva på ett sätt som åtminstone inte orsakar mer elände i världen? Eller hur kan jag i bästa fall bidra till att den här världen blir en bättre plats för oss alla? 

"Ingen kan göra allt, men alla kan göra något." - och vad är då mitt något? Att vara stödfamilj, att ha ett fadderbarn, att skänka av mina resurser (tid och pengar) till välgörenhet. Att sortera mina sopor och välja den ekologiska mjölken, att avstå den billigaste tröjan, att släcka den där extra lampan, att ta bussen istället för bilen... Att lyssna aktivt. Att tala om det som annars skulle tigas ihjäl. Att logga ut från nätet och logga in till mig själv. Att jobba mindre och krama mina barn mer. Till exempel.

Att bry sig om är för mig många små vardagshandlingar. Det finns inget "i princip" i det här sammanhanget, det finns bara det som verkligen sägs och det som görs. Det som väljs eller väljs bort. Att göra så gott man kan, på riktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar